משרד רו"ח וידן ושות

איך עובדים איתנו

פגישת אבחון לעסק

פגישת עבודה ראשונית ללא התחייבות עם בעל העסק שנועדה להכיר את העסק באופן כללי ובמישור החשבונאי והפיננסי ומטרתה להכין תכנית עבודה שנתית לעסק שעונה על כלל הצרכים שלו.

הנושאים שיידונו בפגישת האבחון

 • מהו העסק, מיהם הלקוחות ותהליכי עבודה עיקריים בעסק
 • [בעסק בהקמה ] מהי הפלטפורמה האופטימלית להקמת העסק
 • נתונים כספיים המשקפים את מצבו של העסק :רווחיות, תזרים מזומנים
 • מהן התוכניות העסקיות לטווח הקצר והבינוני והאם מבוססות על תכנון עסקי מקצועי

[השקעות נדרשות, מימון, מבנה עלויות, תפעול, תזרים מזומנים צפוי, רווחיות צפויה, ועוד]

 • [בעסק המעסיק עובדים] – דרכי ההתקשרות מול העובדים , שיטת תמחור השכר ועוד
 • תכנון מס נכון – האם העסק ממצה את האפשרויות העומדות בפניו לחסכון מס.

המלצה לתכנית עבודה לניהול הפיננסי והחשבונאי של העסק

 • בעסק בהקמה – המלצה להקמת העסק בדרך הנכונה ביותר (חברה, שותפות או יחיד, עוסק פטור או עוסק מורשה)
 • ניהול הנהלת חשבונות חכמה המבחינה בין פרויקטים / תחומי פעילות שתאפשר ניתוח עסקי לכל פעילות / פרויקט
 • עריכת יעדים ותחזית לפעילות העסק, דוחות מעקב על נתונים וניתוח תקופתי שלהם לפי תחומים, לפי סוגי פעילויות, לפי אנשי מכירות, לפי פרויקטים ועוד
 • קביעה של הדרך הנכונה לחיזוי וניתוב תזרים המזומנים של העסק, ומעקב שוטף
 • המלצות לאשראי שיש לגייס במועדים שונים בחיי העסק – בהתאם לתחזית הכספית
 • בעסק המעסיק עובדים – תכנית להעסקה נכונה של העובדים, עמידה בתנאי דיני העבודה תוך שמירה על חסכון בעלויות העסק.
 • תכנון מס נכון – המלצות לדרכי הפעולה שיביאו לחסכון מס מירבי.

עבודה שוטפת במהלך השנה:

יש להחליט בהתאם לצורכי העסק והתקציב מהי תכנית העבודה הרצויה. בהתאם לתוכנית וללוח הזמנים יופקו דוחות תקופתיים, יקבעו פגישות פנים מול פנים, ו/או טלפוניות ו/או בתקשורת דיגיטלית .
כל זאת במטרה לדון במצב העסק, לנהל בקרה חיונית שוטפת ולהפיק את המסקנות המיטביות ולאפשר למנהל/הבעלים לקבל החלטות נכונות המבוססות על מידע אמין ומדויק ובכך להוביל להצלחת העסק.

גלילה למעלה