משרד רו"ח וידן ושות

בית הדין לעבודה דחה תביעה להכרה בפציעה בבית בתקופת הקורונה כתאונה עבודה

בית הדין לעבודה בפסק דין  ורד הראל נגד המוסד לביטוח לאומי, בל 2689-11/20  שניתן ביום 9.6.21 דחה את תביעת העובדת להכיר בפציעה שלה בביתה בתקופה שעבדה בביתה במהלך הקורונה כתאונת עבודה. בית המשפט נימק את החלטתו בכך שאין מקום להרחיב במידה ניכרת את הכיסוי הביטוחי מעבר לסביר, כאשר הסביר הוא שעות העבודה. קבלת התביעה לדעת בית המשפט הייתה מרחיבה במידה ניכרת את הכיסוי הביטוחי המיועד לחול על מבוטחים. במקרה הנידון. התובעת הייתה במעונה הפרטי. הפגיעה הנטענת לא אירעה בשעות העבודה הרגילות אלא בערב. לטענת בית המשפט, גם אם היה מקום בנסיבות מסוימות להכיר בפגיעה כתאונה עבודה, וגם אם היה מקום להכיר במשבר הקורונה כנסיבות מיוחדות כאלה שיש בהן להכיר בפגיעה במעונה הפרטי של העובדת כפגיעה בעבודה, הרי שיש לתחום את "השעות המבוטחות" לאותן שעות שהעובדת אמורה היחה לעבוד במקום העבודה. שעות העבודה של התובעת שהינה מורה בבית הספר הן 08:00 עד 13:00. הרחבת אותן שעות במיוחד כדי לכלול את שעות הלילה (עת אירועה הפגיעה) מרחיבה את שעות הביטוח בצורה שאינה סבירה  ומשכך בית המשפט דחה כאמור את התביעה. כל

שתפו:

מאמרים נוספים

ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי סכמו על העלאת דמי ההבראה במגזר הפרטי

על פי ההסכם בין הצדדים, דמי ההבראה במגזר העסקי יועלו לסך 400 ש"ח מסך 378 ש"ח. הצדדים פנו לממונה הראשית ליחסי העבודה בבקשה כי שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי תרחיב את ההסכם בצו הרחבה כך שיחול על כלל העובדים והמעסיקים במשק. נכון למועד זה טרם הוחל צו הרחבה על ההסכם. כזכור, במגזר הציבורי ובמגזר ההיסתדרותי,

פורסם חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

ביום 18.5.22, פורסם בספר החוקים חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב – 2022.בהתאם להוראת השעה, הורים לילדים שבשנת המס מלאו להם 6 אך טרם מלאו להם 13 שנים יהיו זכאים לנקודת זיכוי נוספת בגינם.על פי התיקון, אישה נשואה וגבר לא נשוי שהילד בחזקתו והוא מקבל את קצבת הילדים בגינו יקבלו בגין

דמי מחלה מהיום הראשון לחולים במחלה ממארת או במחלה הדורשת טיפול קבוע בדיאליזה ביום 11.5.22 פורסם חוק דמי מחלה (תיקון מס 6) התשפ"ב – 2022 הקובע כי עובד שחלה במחלה ממארת או מחלה הדורשת טיפול קבוע בדיאליזה ונעדר בשל כך מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקות תקופתיות, גם לאחר החלמתו, יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה

צרו קשר

גלילה למעלה