משרד רו"ח וידן ושות

דף נסיון

כתוב את הכותרת כאן

א. עסק בשגרה
עסק המתנהל בשגרה הוא עסק המתנהל בלי שינויים משמעותיים ואשר הבעלים/מנהלים שלו מרוצים מתפקודו ואינם מעוניינים ו/או עושים צעדים כדי לשנות את המצב.

ב. עסק בצמיחה
עסק הנמצא בתהליך של צמיחה הוא עסק הגדל באופן עקבי אך לא יוצא דופן ברמת המכירות ו/או ברמת הריווחיות/ ובדרך כלל גם בהיקף הפעילות (מגוון המוצרים/שירותים) ובהיקף כוח האדם בהתאם לצורכי העסק.

ג. עסק על סף פריצת דרך
עסק הנמצא על סף פריצת דרך משמעותית או שהוא באמצע תהליך שכזה הוא עסק הזוכה לגידול משמעותי באחד או יותר מהבאים להלן:

 • גידול משמעותי בהיקף המכירות
 • גידול משמעותי ברווחיות העסק
 • כניסה לשווקים חדשים משמעותיים
 • עבודה עם לקוח/לקוחות גדולים במיוחד
 • התקשרות עם ספקים/קבלני משנה בהסכמי התקשרות, זיכיון, ו/או בלעדיות.
 • הרחבה משמעותית תמהיל המוצרים/שירותים של העסק
 • שינוי משמעותי בכוח האדם של העסק והפיכתו ליצרני יותר
 • פיתוח מוצר או שירות חדשני
 • קבלת אשראי שהעסק התקשה להשיג עד כה
 • רכישת ציוד ומיכון שיאפשרו לעסק להתייעל או להתרחב

ד. עסק במשבר
עסק יכול להקלע למשבר בין השאר עקב:

 • ירידה משמעותית במכירות או בריווחיות העסק עקב כניסת מתחרים, טכנולוגיה חדשה שהעסק לא התעדכן בה, אובדן כושר אדם איכותי, אובדן זיכיון, בלעדיות, קשר עם ספק/קבלן משנה בעל מוצרים/שירותים ייחודיים, אובדן לקוח/ות גדול/ים וכדומה.
 • משבר כספי של העסק עקב בעיות גבייה, שינוי באשראי מספקים, השקעות מעבר ליכולתו של העסק או שגויות, פגיעה בקו האשראי של העסק, משיכות כספים מופרזות של הבעלים או סתם התנהלות כספית לא נכונה
גלילה למעלה