משרד רו"ח וידן ושות

החל משנת 2022 יתאפשר למעסיקים לדווח לביטוח לאומי באופן מקוון בלבד

ביטוח לאומי הודיע כי בהתאם לחוק שנכנס לתוקף בשנת 2021, החל משנת 2022 יתאפשר למעסיקים לדווח באופן מקוון בלבד ולכן ביטוח לאומי לא ינפיק פנקסים ולא יתאפשרו דיווחים באמצעות הדואר או באמצעות שליחת דוחות לביטוח לאומי.

ניתן יהיה לדווח באמצעות שידור דוח מתוכנת השכר, באמצעות קליטת קובץ מתוכנת השכר, דרך מערכת "ייצוג לקוחות" של מייצגים מקושרים, באמצעות מערכת קשרים עסקיים (B2B) וכן באמצעות דיווח באתר התשלומים במקרים בהם אין למעסיק כל אפשרות אחרת לדווח.

החל מחודש ינואר 2022 ישלח למעסיקים דף תשלומים עם "מזהה מעסיק" אשר יחליף את ה"מזהה פנקס".

שתפו:

מאמרים נוספים

ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי סכמו על העלאת דמי ההבראה במגזר הפרטי

על פי ההסכם בין הצדדים, דמי ההבראה במגזר העסקי יועלו לסך 400 ש"ח מסך 378 ש"ח. הצדדים פנו לממונה הראשית ליחסי העבודה בבקשה כי שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי תרחיב את ההסכם בצו הרחבה כך שיחול על כלל העובדים והמעסיקים במשק. נכון למועד זה טרם הוחל צו הרחבה על ההסכם. כזכור, במגזר הציבורי ובמגזר ההיסתדרותי,

פורסם חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

ביום 18.5.22, פורסם בספר החוקים חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב – 2022.בהתאם להוראת השעה, הורים לילדים שבשנת המס מלאו להם 6 אך טרם מלאו להם 13 שנים יהיו זכאים לנקודת זיכוי נוספת בגינם.על פי התיקון, אישה נשואה וגבר לא נשוי שהילד בחזקתו והוא מקבל את קצבת הילדים בגינו יקבלו בגין

דמי מחלה מהיום הראשון לחולים במחלה ממארת או במחלה הדורשת טיפול קבוע בדיאליזה ביום 11.5.22 פורסם חוק דמי מחלה (תיקון מס 6) התשפ"ב – 2022 הקובע כי עובד שחלה במחלה ממארת או מחלה הדורשת טיפול קבוע בדיאליזה ונעדר בשל כך מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקות תקופתיות, גם לאחר החלמתו, יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה

צרו קשר

גלילה למעלה