משרד רו"ח וידן ושות

השירותים שלנו

כללי

השירותים שלנו מותאמים לכל לקוח ולקוח בהתאם לצרכים שלו השירותים שלנו מתבססים על הידע, הניסיון והקשרים שמשרד צבר במהלך השנים ליווי וסיוע לעסקים בהקמה שירות הן לעסקים בהקמה והן לעסקים ותיקים, מרמת העוסק הפטור ועד לחברות ועמותות גדולות והכל כאמור בהתאמה לצורכי הלקוח שירותי ראיית חשבון לצד שירותי חשבות וניהול כספים

חשבונאות, הנהלת חשבונות ומיסוי

דוחות

דוחות אישיים ליחידים, בעלי חברות ושותפים דוחות כספיים מבוקרים לחברות ועמותות הצהרות הון דוחות לצורך החזרי מס לשכירים

דוחות

דוחות אישיים ליחידים, בעלי חברות ושותפים דוחות כספיים מבוקרים לחברות ועמותות הצהרות הון דוחות לצורך החזרי מס לשכירים

ייעוץ מס וייצוג מול רשויות המס

ייעוץ וליווי לעסקים חדשים פתיחת תיקים ברשויות – כחלק מעלות שכר הטירחה השוטף תכנוני מס לגיטימיים הגברת החסכון במס הדרכה בניהול ספרים ייצוג בדיונים ואל מול רשויות המס בקרה על תשלום נאותים של מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי במהלך השנה

ייעוץ מס וייצוג מול רשויות המס

ייעוץ וליווי לעסקים חדשים פתיחת תיקים ברשויות – כחלק מעלות שכר הטירחה השוטף תכנוני מס לגיטימיים הגברת החסכון במס הדרכה בניהול ספרים ייצוג בדיונים ואל מול רשויות המס בקרה על תשלום נאותים של מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי במהלך השנה

שירותי הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות חד צידית לעצמאיים ושותפויות, עוסקים פטורים ועוסקים מורשים הנהלת חשבונות כפולה לחברות, שותפויות ועמותות דוחות רווח והפסד תקופתיים, דוחות גבייה, כרטסות לקוחות וספקים עריכת התאמות שוטפות התראה על חוסרים ופעולות נדרשות (חשבוניות מספקים, קבלות ללקוחות, הוצאות חסרות וכו') הנהלת חשבונות ברמה הגבוהה ביותר שתסייע לתפעול העסק

שירותי הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות חד צידית לעצמאיים ושותפויות, עוסקים פטורים ועוסקים מורשים הנהלת חשבונות כפולה לחברות, שותפויות ועמותות דוחות רווח והפסד תקופתיים, דוחות גבייה, כרטסות לקוחות וספקים עריכת התאמות שוטפות התראה על חוסרים ופעולות נדרשות (חשבוניות מספקים, קבלות ללקוחות, הוצאות חסרות וכו') הנהלת חשבונות ברמה הגבוהה ביותר שתסייע לתפעול העסק

שכר וחשבות שכר

עריכת משכורות לעובדים ייעוץ הדרוש לתהליך עריכת המשכורות דוחות ונתונים על עלויות עובדים דיווחים שוטפים ושנתיים לרשויות המס ולחברות הביטוח

שכר וחשבות שכר

עריכת משכורות לעובדים ייעוץ הדרוש לתהליך עריכת המשכורות דוחות ונתונים על עלויות עובדים דיווחים שוטפים ושנתיים לרשויות המס ולחברות הביטוח

חשבונאות, הנהלת חשבונות ומיסוי

תזרים מזומנים

בניית תחזית תזרים מזומנים לכל בנק בנפרד ולכל הבנקים ביחד מעקב אחר הגבייה מלקוחות הכנת תשלומים לספקים בהתאם לתזרים מזומנים הצפוי ותנאי האשראי של מקבלי התשלום מעקב ובקרה אחר האשראי הנדרש על פי תזרים המזומנים ופרעונו

תזרים מזומנים

בניית תחזית תזרים מזומנים לכל בנק בנפרד ולכל הבנקים ביחד מעקב אחר הגבייה מלקוחות הכנת תשלומים לספקים בהתאם לתזרים מזומנים הצפוי ותנאי האשראי של מקבלי התשלום מעקב ובקרה אחר האשראי הנדרש על פי תזרים המזומנים ופרעונו

בקרה תקציבית ונתוח נתונים

בניית תקציב שנתי בהתאם לנתוני עבר ותחזית עתידית בקרה והשוואה בין התקציב ובין נתוני השנה ניתוח התוצאות העסקיות ביחד לשנים קודמות וביחס לתחזית השנתית עריכת והפקת דוחות שאינן חלק מהדוחות המופקים מהנהלת החשבונות אך הדרושים לעסק. ניתוח ומעקב אחר עלויות עובדים. ניתוח נתוני העסק לפי תחומי פעילות, סניפים, פרויקטים

בקרה תקציבית ונתוח נתונים

בניית תקציב שנתי בהתאם לנתוני עבר ותחזית עתידית בקרה והשוואה בין התקציב ובין נתוני השנה ניתוח התוצאות העסקיות ביחד לשנים קודמות וביחס לתחזית השנתית עריכת והפקת דוחות שאינן חלק מהדוחות המופקים מהנהלת החשבונות אך הדרושים לעסק. ניתוח ומעקב אחר עלויות עובדים. ניתוח נתוני העסק לפי תחומי פעילות, סניפים, פרויקטים

שירותים פיננסיים מתקדמים נוספים

עריכת תכניות עסקיות הערכות שווי עסק לצורכי מכירת העסק, קניית עסק, הכנסת שותפים לעסק וכו' גיוס אשראי מבנקים, מגופים חוץ בנקאיים וקרנות בערבות מדינה

שירותים פיננסיים מתקדמים נוספים

עריכת תכניות עסקיות הערכות שווי עסק לצורכי מכירת העסק, קניית עסק, הכנסת שותפים לעסק וכו' גיוס אשראי מבנקים, מגופים חוץ בנקאיים וקרנות בערבות מדינה

גלילה למעלה