משרד רו"ח וידן ושות

מבזקונים

פורסם חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

ביום 18.5.22, פורסם בספר החוקים חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב – 2022.בהתאם להוראת השעה, הורים לילדים שבשנת המס מלאו להם 6 אך טרם מלאו להם 13 שנים יהיו זכאים לנקודת זיכוי נוספת בגינם.על פי התיקון, אישה נשואה וגבר לא נשוי שהילד בחזקתו והוא מקבל את קצבת הילדים בגינו יקבלו בגין …

פורסם חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 Read More »

דמי מחלה מהיום הראשון לחולים במחלה ממארת או במחלה הדורשת טיפול קבוע בדיאליזה ביום 11.5.22 פורסם חוק דמי מחלה (תיקון מס 6) התשפ"ב – 2022 הקובע כי עובד שחלה במחלה ממארת או מחלה הדורשת טיפול קבוע בדיאליזה ונעדר בשל כך מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקות תקופתיות, גם לאחר החלמתו, יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה …

Read More »

נפתחה האפשרות להגיש בקשה לתשלום דמי בידוד עבור עצמאים מהמוסד לביטוח לאומי. 

נפתחה האפשרות להגיש בקשה לתשלום דמי בידוד עבור עצמאים מהמוסד לביטוח לאומי. הזכאות לדמי בידוד היא רטרואקטיבית מיום 1.7.2021, ועד ליום 31.5.2022, ותלויה בדיווח בזמן אמת למשרד הבריאות. לפרטים והגשת הבקשה: https://www.btl.gov.il/Corona/BididAzmeim/Pages/default.aspx כזכור הזכאות לדמי בידוד לעצמאיים שחלו בקורונה (להבדיל מבידוד עקב סיבות אחרות) מתייחסת לתקופה 21.12.21 ועד 14.2.22 בלבד. בעלי שליטה מהווים שכירים לצורך …

נפתחה האפשרות להגיש בקשה לתשלום דמי בידוד עבור עצמאים מהמוסד לביטוח לאומי.  Read More »

הארכת המועד לדיווח למע"מ בגין חודש מרץ 2022

רשות המיסים האריכה את המועד לדיווח מע"מ באופן מקוון בגין חודש פברואר עד ליום 23 במרץ. ההארכה רלוונטית לעוסקים המדווחים דיווח מקוון שאינו דיווח מפורט הואיל והעוסקים החייבים בדיווח מפורט ו/או המדווחים באופן מפורט זכאים לדווח עד ה – 23 באופן קבוע.ההארכה ניתנה בשל קשיים בדיווח במערכת המייצגים של מס הכנסה.

הוארכה תקופת הפיצוי בגין בידוד לעצמאים ושכירים בשל נגיף הקורונה

ביום 13.3.2022 פורסם בק"ת 10051 צו מאת שר האוצר שהוא תיקון מס' 4 להוראת השעה לצו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) התשפ"ב – 2022 אשר קבע את הארכת תקופת הפיצוי בגין בידוד לעצמאים ושכירים בשל נגיף הקורונה עד 31.5.22 (במקום 28.2.22) וזאת בהתאם לפרק ו'2 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020). …

הוארכה תקופת הפיצוי בגין בידוד לעצמאים ושכירים בשל נגיף הקורונה Read More »

הוארכה תקופת ההטבה בנוגע לדמי הבידוד

ביום 10.2.2022 פורסם תיקון מס' 3 להוראת השעה שהאריך את הוראת השעה בנוגע לדמי הבידוד תוארך עד יום 14.2.2022 (במקום 31.1.2022). משמעות העדכון היא: עובד שכיר יהיה זכאי גם בגין התקופה 1.2.22 ועד 14.2.22 (בנוסף לתקופה 21.12.22 ועד 31.1.22) לדמי בידוד מהמעסיק גם על היום הראשון והמעסיק יקבל שיפוי מלא על יום זה מביטוח לאומי. …

הוארכה תקופת ההטבה בנוגע לדמי הבידוד Read More »

מס הכנסה האריך את התקופה לביצוע הסדר תשלומים מורחב להשבת מענקים

מס הכנסה החליט על הארכת התקופה שבמהלכה ניתן לבצע הסדר תשלומים מורחב ללא ריבית בגין מענקים שהתקבלו שלא כדין עד ליום 31.3.22 (במקום 31.12.21). התשלום האחרון בהסדר התשלומים יתאפשר עד ליום 31.12.2022 למרות הארכת התקופה לביצוע ההסדר (למעט האמור בהמשך הפסקה). יחד עם זאת, רשות המיסים פרסמה כבר בעבר הקלה נוספת לגבי עסקים שירדו במחזור …

מס הכנסה האריך את התקופה לביצוע הסדר תשלומים מורחב להשבת מענקים Read More »

גלילה למעלה